RÓŻNYMI DROGAMI DO JEDNEGO CELU

nadaj SENS swojemu doświadczeniu
by TRWALE podnieść JAKOŚĆ ŻYCIA
BEZPIECZNIE - W RELACJI - ZE WSPARCIEM

Możemy wyróżnić trzy rodzaje dialogu (za Martinem Buberem):

Dialog „techniczny”, wynikający z potrzeby porozumiewania się, związanej z ludzką egzystencją (społeczną)

Dialog będący w swej istocie monologiem, jak np. polemika, w której nie chodzi o wspólne poszukiwanie, lecz o „przekonanie”, czy wręcz „pokonanie” rozmówcy

Dialog PRAWDZIWY, w którym każdy z uczestników rzeczywiście OBEJMUJE myślą drugiego w jego Bycie i zwraca się do niego z zamiarem ustanowienia wzajemnej relacji

W Pracowni Poddasze będziemy używać pierwszego rodzaju, drugiego – postaramy się unikać, a jeśli się zakradnie – łapać go na gorącym uczynku, ale tylko TEN TRZECI interesuje nas naprawdę. Jego będziemy szukać i na jego rzecz pracować. Wierzymy, że tylko ten rodzaj dialogu ma w sobie prawdziwą moc twórczą.

Zespół PODDASZA